Een eigen risico is het deel van een schade dat een verzekeraar niet vergoedt en dus voor eigen rekening van de verzekerde is.

Heb ik een eigen risico bij autoschade? 

De hoogte van het eigen risico wordt doorgaans op het polisblad vermeld, ook komt het voor dat het eigen risico alleen in de polisvoorwaarden vermeld staat.

Voorbeeld Eigen Risico:
Een verzekerde heeft een autoverzekering met een eigen risico van € 135. Bij een schade van € 350 keert de verzekeraar € 215 uit aan ATH en moet de verzekerde het eigen risico van € 135 aan ATH betalen.

Wij werken voor bijna alle verzekeringsmaatschappijen

ATH Autoschadeherstel Duiven werkt samen met bijna alle verzekeringsmaatschappijen. Wij helpen u graag verder met de administratieve afwikkeling van uw autoschade.

abn amroaegonallianzAllSecuransvar ideaalasrAvéro Achmeade BurchtCentraal BeheerDelta LloydDitzoeuropeesche verzekeringenFBTOGeneraliGlasgarantDe GoudseINGInetrpolisKlaverbladLondon VerzekeringenMercurius verzekeringenMS AmlinNationale NederlandenDe Nederlanden van nuNoord Hollandse verzekeringenOHRAPolis DirectProteqReaalSchadegarantsomTurien en coTVM verzekeringenVvaaDe Zeeuwse

Top