Vervangend vervoer

Tijdens de reparatie ontvangt u van een ons vervangende auto

Voorwaarden
Vervangend vervoer is gelijkwaardig en passend indien mogelijk, exeptionele voertuigen uitgezonderd bij reparatietijden langer dan 4 uur. Vervangend vervoer niet langer dan de duur van de reparatie. Per dag 100 km vrij en alleen de benzinekosten zijn voor u. Indien de schade bij een derde verhaalbaar is behouden we ons het recht voor de kosten van het vervangend vervoer op de tegenpartij te verhalen.

Autoschadeherstel

autoschadeherstelsq

Ruitschade

ATH autoruitherstel

Dagherstel

ATH Caravan en camperherstel

WA verhaalservice

ATH WA verhaalservice